Henk Jans

Opmars van de ‘chips’

De chips-revolutie met o.m. haar uniek arbeidsbesparend vermogen had de heuse pech zich aan te kondigen op het moment, dat een aanslepende economische crisis de zorg om de werkgelegenheid al jarenlang heeft verscherpt. De verwachtingen en gevoelens ten aanzien van het jongste technologische wonder zijn vooralsnog erg onzeker en gemengd.

verschenen: April 1981, blz. 619

jaargang: 48/07