Herman Simissen

Opnieuw: Pius XII en de Endlösung der Judenfrage

In twee onlangs verschenen boeken van Amerikaanse publicisten is felle kritiek naar voren gebracht op de houding van de katholieke kerk, en met name van paus Pius XII, tegenover de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verschijnen van beide boeken werd met veel publiciteit omgeven: zij zouden de discussie over Pius XII in een nieuw licht plaatsen. Het is echter de vraag of de kritiek die in deze boeken wordt geuit gerechtvaardigd is, of zij stoelt op deugdelijk historisch onderzoek.

verschenen: Juli 2004, blz. 589

jaargang: 71/07