Jan Koenot

Opvoeding tot menselijkheid

Jezuïetenonderwijs in de eenentwintigste eeuw

Dat opvoeding en onderwijs tot de kernactiviteiten van de jezuïeten behoren, vloeit voort uit de spirituele en intellectuele ervaring van Ignatius van Loyola en zijn eerste gezellen. Het opvoedingsproject dat zij in de bloeitijd van het christelijk humani

verschenen: Mei 2008, blz. 389

jaargang: 75/05