Eric De Kuyper

Ordinary People

De werkzaamheid van sentimentaliteit

De heel aparte wijze waarop de Amerikaanse filmindustrie emoties weet te reproduceren en aan de man (vrouw) te brengen, wordt door ons Europeanen te makkelijk afgedaan als naïeviteit en sentimentaliteit: de beproefde vakkundigheid waarmee dat geschiedt blijkt ook ons nog onverhoeds te kunnen aanspreken en overrompelen. Redfords ‘Ordinary People’ is daarvan een recent en treffend voorbeeld.

verschenen: Oktober 1981, blz. 63

jaargang: 49/01