Jan Jans

Organen afstaan voor transplantatie

Nieuwe vorm/plicht van menselijke solidariteit?

Sinds februari 1987 is de nieuwe Belgische wet van kracht die het wegnemen van organen en weefsels bij vnl. overleden Belgische burgers regelt. De auteur plaatst een paar kritische kanttekeningen bij de verwachte efficiëntie van de bestaande juridische regeling, en bij de ethische legitimering ervan die zich beroept op een louter ‘vermoeden’ van toestemming en van menselijke solidariteit.

verschenen: Februari 1988, blz. 402

jaargang: 55/05