Johan de Wit

Oriëntalistiek.

Laatste bedrijf of nieuwe akte?

Eeuwenlang hebben westerse vooroordelen de wetenschappelijke studie van de oosterse wereld beïnvloed. In Oriëntalism beweert E. Said dat Europese mogendheden de bevindingen van de oriëntalistiek politiek hebben misbruikt. Is deze kritiek ook zelf ideologisch gekleurd? En bewijzen de Arabische taal en omgangsvormen niet dat er wel degelijk culturele verschillen zijn tussen Oost en West?

verschenen: April 1996, blz. 318

jaargang: 63/04