Herman Deleeck

Over de betaalbaarheid van de pensioenen

Zijn de wettelijke pensioenen nog betaalbaar als er in de maatschappij steeds meer vijfenzestig plussers zijn, die alsmaar langer leven? Zijn ze bovendien wel noodzakelijk, aangezien het gemiddelde welvaartspeil van de ouderen, zegt men, sterk is toegenomen? Moeilijkheden moeten niet ontkend worden, maar ook niet overdreven. Er dreigt geen catastrofe. Het grootste probleem is niet de veroudering van de bevolking, maar de denataliteit,

verschenen: Juni 2000, blz. 503

jaargang: 67/06