Stefaan Marysse

Over de grenzen van de marktsamenleving

Met de efficiënte aanpak van de Nederlandse bedrijven en openbare diensten staan het opportunisme en het vrijbuitersgedrag van de Belgen in schril contrast. Zo zijn er heel wat buurlanden die ondanks vergelijkbare omstandigheden heel anders presteren. Robert Putnam wijt zulke verschillen aan culturele en historische factoren. Maar als die factoren zo’n beslissende invloed hebben, hoe kan een gemeenschap dan ‘sociaal kapitaal’ genereren?

verschenen: Maart 2001, blz. 206

jaargang: 68/03