Georges De Schrijver

Over de navolging van Christus in de eenentwintigste eeuw

Het geestelijk testament van Jef Van Gerwen

Getekend door een dodelijke ziekte schreef Jef Van Gerwen (1952-2002) zijn geestelijk testament. In Onderweg. Over de navolging van Christus in de 21ste eeuw werkt hij uit wat Christus, in het licht van de traditie, voor hem betekende, en hoe er vier wegen open liggen voor een navolging van Christus: de ethische weg, de mystieke weg, de weg van de scheppende kunst, en de weg van een bewuste omgang met de dood.

verschenen: April 2004, blz. 291

jaargang: 71/04