Wil Derkse

Over de wending in het denken van Herman De Dijn

In de publicaties van Herman De Dijn is een verschuiving te zien van wetenschappelijke studies naar essayistische opstellen over de morele kwaliteit van de hedendaagse cultuur. Zijn cultuurkritische essays roepen gemengde gevoelens op. Maar misschien is zijn denken na zijn ‘wende’ juist filosofischer geworden, voor zover het de huidige vanzelfsprekendheden kritisch onderzoekt.

verschenen: September 1996, blz. 694

jaargang: 63/08