Georges Adé

Over een erfenis waken. Landschap van kerken

In ons stedelijk en landelijk milieu zijn oude en recente kergebouwen een alom aanwezig en letterlijk monumentaal feit. In zijn Landschap van Kerken (1987) gaat G. Bekaert uitvoerig in op de interigerende vraag wat wij nog kunnen of moeten aanvangen met een spiritueel-materiële erfenis, die vaak haaks staat op de oorspronkelijke bedoelingen van de ontwerpers en op de functies welke door de vroegere of zelfs – alsmaar schaarsere – huidige gebruikers eraan werden en worden toebedeeld.

verschenen: Juni 1988, blz. 833

jaargang: 55/09