Marcel Chappin

Over geschiedenis

Geschiedenis te beperken tot datgene wat voor ons dagelijks leven van belang is, is een te beperkte opvatting. Niet slechts de continuïteit, maar ook de discontinuïteit vormt het interessante in de bestudering van het verleden.

verschenen: Mei 1971, blz. 852

jaargang: 38/08