Hendrik Brugmans

Over Hendrik de Man in 1940-’41

Hoe kwam H. de Man, boegbeeld van een vernieuwd socialisme ertoe de (militaire) overwinning van Nazi-Duitsland althans aanvankelijk te begroeten als een concrete, reële kans om zijn ideeën en idealen waar te maken? Op grond van uitvoerige publicaties en studies in binnen- en buitenland zocht de auteur ‘sine ira et studio’ De Mans motieven en handelwijze vooreerst ’te verstaan’, en ze vanuit dat begrip te ‘verklaren’. Brugmans’ geenszins vergoelijkende maar wel ‘zich inlevende’ geschiedschrijving zou model kunnen staan voor de blijkbaar nog steeds moeilijke, enigermate objectief-historische benadering van de traumatiserende oorlogs- en bezettingsjaren.

verschenen: Oktober 1986, blz. 0011

jaargang: 54/01