Ludo Abicht

Een overzichtsartikel over het antisemitisme: wat is de geschiedenis van het begrip? Welke ideeën zijn als antisemitisch aan te duiden? Wat valt er wel onder, en wat niet? En wat is het verschil tussen antizionisme, antisemitisme en negationisme? Een inleiding voor eenieder die er meer over wil weten, mét een beknopte leeslijst.

verschenen: mei-juni 2018, blz. 241

jaargang: 85/03