J.J.C. Marlet

Over het boek van Jan Foudraine ‘Wie is van hout’ …

Het boek van Jan Foudraine is een ‘best seller’ geworden, omdat het mes van de auteur diep snijdt, radicaal diep, ook in eigen vlees, omdat hij aanschopt tegen de reputatie van beroemde vakgenoten, omdat hij in zijn weergave van de belevingen van gekluisterde mensen de lezer ontroert. De auteur van dit artikel geeft een kritische bespreking eerst van het boek en vervolgens van de veranderingen in de psychiatrische hulpverlening die met de opvattingen van Foudraine samenhangen.

verschenen: Januari 1972, blz. 384

jaargang: 39/04