Joris Gerits

Over humeuren en temperamenten

*Humeuren & temperamenten* *Komrij* *AKO-prijs* *1990*

verschenen: September 1990, blz. 1038

jaargang: 57/11