Abicht & Geerts

Over immigranten gesproken (II)

De Berbers van Borgerhout

In dit tweede en laatste deel van een reeks gesprekken met mensen uit de migrantenpraktijk, praten Ludo Abicht en Leo Geerts met een PMS-consulente en een koranlerares. Een aantal specifieke problemen blijken samen te hangen met de Berber-afkomst van veel Marokkaanse immigranten uit het Antwerpse. Abicht & Geerts : “Over immigranten gesproken” (1989:: 1)

verschenen: Mei 1989, blz. 690

jaargang: 56/08