Piet Raes

Over maat en mateloosheid

Jacques De Visscher en de zin rituelen, symbolen en lijfelijkheid

In een drietal werken die nauw bij elkaar aansluiten, onderzocht Jacques De Visscher volgens een fenomenologische methode de betekenis van symbolen en rituelen. Volgens hem drukt de homo religiosusdaarin samen met anderen zijn vertrouwen uit in een werkelijkheid die alle berekeningen overstijgt en zin geeft aan het bestaan. Als je er Moyaerts benadering van de symbolische orde naast legt, die uitloopt op een theologie van het kruis, komt De Visschers nadruk op het bevrijde en verheerlijkte lichaam – het geheim van Pasen – nog duidelijker aan het licht.

verschenen: September 2001, blz. 699

jaargang: 68/08