Frank Albers

Over multiculturalisme en liberalisme

Het debat over multiculturalisme roept zowel in de VS als in West-Europa fundamentele vragen op over de wijze waarop een liberale cultuur eenheid en verscheidenheid in zich verenigt. Jürgen Habermas leverde een briljante bijdrage aan de discussie die de Canadese politiek filosoof Charles Tayler heeft geopend.

verschenen: Maart 1995, blz. 195

jaargang: 62/03