Guido Vanheeswijck

Over principes en verdraagzaamheid

Word je noodzakelijk intolerant, als je trouw blijft aan je levenskeuze? De vroegchristelijke martelaarsakten roepen niet alleen een welbepaalde historische context op. Ze nodigen ons ook uit na te denken over menselijke identiteit en verantwoordelijkheid. Hun leven is een voorbeeld van wat de Canadese filosoof Charles Taylor ‘sterke evaluatie’ noemt.

verschenen: Januari 1998, blz. 26

jaargang: 65/01