Joris Gerits

Over soevereine bloemlezers en beste gedichten

*De honderd beste gedichten* *Poëzie over poëzie*

verschenen: Juni 1994, blz. 541

jaargang: 61/06