Werkgroep Leuven

Overbevolking in de Benelux

Bevolkinsgroei is uiteraard een essentiële factor met betrekking tot de verdere levenskansen van de menselijke soort, maar – naar aanleiding van het te Leuven gehouden colloquium – stelt de werkgroep dat controle op onze produktie- en consumptiewijze dringender en belangrijker is.

verschenen: December 1973, blz. 224

jaargang: 41/03