Herman Servotte

P.B. Shelley

De transfiguratie van het eindige

Zoals Coleridge (zie Streven, april 1992) zocht ook Shelley een antwoord op de secularisering die in zijn tijd een aanvang nam. Hij kiest voor een transfiguratie van het eindige waarbij hij de vaag naar het transcendente open laat. Shelley (P.B.) : transfiguratie van het eindige

verschenen: Mei 1992, blz. 691

jaargang: 59/08