Georges De Schrijver

Pachamama, Moeder Aarde

En de strijd om democratische rechten in Peru

In het nog steeds door geweld en tegengeweld geplaagde Peru worden van bovenaf en van onderuit pogingen tot sociale, economische en legale hervormingen ondernomen, die nogal wat moeite hebben om halverwege samen te treffen. Gelijkaardige strekkingen komen ook in de kerk voor, waar men o.m. aandacht begon op te brengen voor de gemeenschapsvormende en ontvoogdende waarde van de lange tijd geminachte volksreligie van de Indio’s.

verschenen: December 1986, blz. 232

jaargang: 54/03