Edouard Bone

Paleontologie en macro-evolutie I

Het voornaamste knelpunt van de neodarwiniaanse evolutietheorie blijft de extrapolatie van de mechanisme van de micro-evolutie (beperkt tot de soort) naar het veel ingrijpender veranderingsproces van de macro-evolutie, waardoor in de loop der tijden stammen, klassen en orden ontstaan zouden zijn. In een eerste bijdrage verheldert de auteur het wezenlijke verschil tussen de objectieve realiteit van de soort en de enigszins subjectieve, ideële categorieën waarin de mens groepen met ‘gemeenschappelijke’ kenmerken probeert onder te brengen.

verschenen: Juli 1983, blz. 903

jaargang: 50/10