Ludo Abicht

Palestijnen en Israëli’s

Het vredesproces heeft niet plaatsgevonden

Telkens wanneer de Palestijnse autoriteit een eigen initiatief neemt in de richting van meer daadwerkelijke autonomie, of de eenheid tussen beide Palestijnse kampen probeert te herstellen, waarschuwen Israël en de Verenigde Staten voor een ‘bedreiging’ van het vredesproces, dat door deze eenzijdige stappen in gevaar zou komen. Dit is vreemd, want er is in de praktijk al jaren geen sprake geweest van een vredesproces. Nochtans waren beide partijen in januari 2001, toen de Tweede Intifada al volop woedde, op zijn minst in theorie tot een akkoord gekomen dat voor beide zijden pijnlijk maar aanvaardbaar was. Wat is er intussen verkeerd gelopen?

verschenen: Januari 2016, blz. 7

jaargang: 83/01