Ludo Abicht

Palestina: de dodelijke status quo

Al sinds de overgrote meerderheid van de Palestijnse bevolking vanaf december 1947 onder Israëlische druk huis en haard moest verlaten, is er een conflict in het Midden-Oosten. Soms wakkerde het vuur aan (Zesdaagse Oorlog, 1967), soms ging het liggen (Oslo-akkoorden. 1993). Maar is de situatie werkelijk uitzichtloos? Aan de hand van vier concrete problemen worden de aard en omvang van de dilemma’s geschetst – en oplossingen gesuggereerd ten voordele van alle bewoners van deze getraumatiseerde regio.

verschenen: Mei 2010, blz. 388

jaargang: 77/05