Marc Desmet

Palliatieve zorg en euthanasie: vijanden, buren of vrienden?

Lente 2013. De Vlaamse media worden gekleurd door een senaatsdiscussie over een ‘verfijning’ – zeg maar uitbreiding – van de Belgische euthanasiewet (2002) naar minderjarigen en personen met verworven wilsonbekwaamheid. Streven vroeg de auteur: waarin lijken euthanasie en palliatieve zorg op elkaar? Groeien ze naar elkaar toe? Waarin verschillen ze als men naar de motiverende (ideologische) achtergrond kijkt? En hoe kan men daar een oordeel over vellen?

verschenen: December 2013, blz. 965

jaargang: 80/11