Julien Vermeulen

Pallieter, een hardnekkig archetype

Pallieter is meer dan het type van de landelijke, breugeliaanse Vlaming. Hij is de incarnatie van universele motieven, zoals het eeuwige kind, de terugkeer naar het paradijs, de vereniging met Moeder Natuur. Timmermans’ boek sluit aan bij de oude arcadische en picareske tradities, en herinnert aan de negentiende- eeuwse Amerikaanse literatuur (Emerson, Thoreau). Maar Pallieters mateloze drang naar vrijheid en intens verlangen naar geborgenheid zijn tegelijk weer bijzonder actueel.

verschenen: Juli 2002, blz. 587

jaargang: 69/07