L. Geerts

Paul Koeck : de grens tussen fictie en realiteit

Drie jaar werkte Paul Koeck aan een soort reportage die niettemin als roman aan de lezer wordt voorgesteld: de belevenissen van een gehandicapte jongeman. Uit het interview met de schrijver blijkt met welke zorg en zin voor nuancering hij de gehandicapte zelf en zijn omgeving aan het woord wou laten.

verschenen: November 1976, blz. 112

jaargang: 44/02