André Truyman

Binnenkort is er bijna vijf jaar een paus in het Vaticaan, die niet optreedt als een ontegensprekelijke dogmaticus, maar als een ‘goede herder’. Het gaat Franciscus inderdaad niet allereerst om de leer, maar om het raken van de harten der mensen. Vanwege het benadrukken van de verworvenheden van het concilie van een halve eeuw geleden, is er echter in de hoogste regionen van de kerkelijke hiërarchie en in de Vaticaanse curie een hardnekkige oppositie ontstaan tegen hem.

verschenen: januari-februari 2018, blz. 21

jaargang: 85/01