R. Boudens

Paus Wojtyla en de jezuïeten

De hoogste ongewone ingreep van de paus in het bestuur van de jezuïtenorde werd vrij algemeen ervaren als een moeizaam verhulde blaam en een blijk van wantrouwen. De auteur-kerkhistoricus peilt naar de mogelijke en/of aanwijsbare aanleidingen tot de aldus blootgelegde vertrouwenscrisis.

verschenen: Maart 1982, blz. 491

jaargang: 49/06