Katlijn Malfliet

Perestrojka

Een nieuwe Sovjetvisie op mens en economie

Volgens Siberische economen zou de rampzalige situatie van de sovjeteconomie grotendeels te verklaren zijn door de onverschilligheid van de arbeiders t.a.v. de plandoelstellingen. De economische perestrojka biedt in ruil voor een maximale arbeidsinzet gedifferentieerde vergoedingen, inspraak in de onderneming en betere bevoorrading. Toch is het voor de sovjetoverheid zeer moeilijk om de uitgebluste bevolking voor de perestrojka te winnen zolang zij op ideologisch vlak geen nieuwe vooruitzichten biedt. Perestrojka (1989)

verschenen: Maart 1989, blz. 539

jaargang: 56/06