Ger Groot

Persoonlijk leven door de eeuwen heen

*Histoire de la vie privée* *Duby* *Ariès* *privé-leven* *Geschiedenis van het persoonlijk leven* *Roomse Rijk tot het jaar duizend*

verschenen: Augustus 1988, blz. 1020

jaargang: 55/11