Ger Groot

Peter Sloterdijk, kynicus

Peter Sloterdijks ophefmakende Kritik der zynische Vernunft is een rijk gedocumenteerd en gevarieerd cultuurfilosofisch essay, dat hier haast uitsluitend op zijn filosofische merites werd nagelezen. De ‘cynische kritiek’ beoogt een ontmaskerende beeldenstorm te zijn tegen de eigentijdse verwording van de idealen van de ‘Verlichting’, waardoor wetenschap thans nog alleen ontluistert en kennis in dienst staat van macht. Sloterdijks betoog blijkt heel wat sterker te zijn in zijn kritische analyses dan in zijn formulering van alternatieven.

verschenen: Januari 1985, blz. 322

jaargang: 52/04