Ludo Abicht

Peter Weiss: kunst en verzet, verzet als kunst

Een indringende analyse van de monumentale roman van Peter Weiss met de paradoxale titel Die Aesthetik de Widerstandes maakt duidelijk welk een unieke rol deze roman kan spelen in de geschiedschrijving van de internationale socialistische beweging, en hoe hij tegelijk een nieuw perspectief opent op de relatie tussen kunst en maatschappij. Meer nog dan dat, laat Weiss zien welke rol politiek én kunst moeten spelen in het verzet tegen de onmenselijkheid die ons van alle kanten bedreigt.

verschenen: November 1985, blz. 135

jaargang: 53/02