Bert Mosselmans & Ernest Mathijs

Petrella in Wonderland?

De groep van Lissabon en het rijk van de schaarste

De Groep van Lissabon, voorgezeten door Ricardo Petrella, probeert een tegenwicht te vormen tegen te pessimistische en te optimistische visies op de globalisatie van de economie. De Groep maakt echter twee denkfouten: ze miskent de subjectieve aspecten van de concurrentie, en ze vertrekt van het model van de oude Griekse oikonomia, dat op thans achterhaalde principes berustte.

verschenen: November 1997, blz. 914

jaargang: 64/10