Hugo Roeffaers

Philip Larkin: schrijven tegen de verbeelding

De teruggetrokken en spaarzaam schrijvende Engelse auteur wou bewust breken met dichters als Yeats, Eliot en Auden, die hij ervan verdacht de troosteloze werkelijkheid te hebben verbloemd door hun nog te poëtische dictie. De paradoxale opzet van een dichtkunst die ‘over de hele lijn empirisch waar’ zou zijn, wist Larkin hard te maken in volstrekt eigen-aardige gedichten van een tegelijk nauwgezet observerende en merkwaardige vervreemdende kwaliteit.

verschenen: December 1979, blz. 209

jaargang: 47/03