Dieuwke I. Eringa

Pierre Mendès-France

Pierre Mendès-France is geen revolutionair. Plotselinge omwentelingen, nationaliseringen van bedrijven, geroep om revolutie ligt hem niet. Wel een geleidelijke, wèl doordachte, op redelijkheid gegrondveste verandering van de maatschappij, van binnen uit. Macht dient gespreid, bestuur gedecentraliseerd te worden. Hij is een waardige geestelijke nazaat van Montesquieu, evenals zijn voorvaderen uit de contreien van Bordeaux afkomstig.

verschenen: November 1976, blz. 143

jaargang: 44/02