Ch. Crego & G. Groot

Pieter Saenredam: beschrijving in vervorming

Met hun onlangs verschenen monumentale werk hebben G. Schwartz en M.J. Bok zowel de persoon als het werk van Pieter Saenredam letterlijk tot leven gewekt. Ten onrechte achten zij evenwel hun bevinding dat ook een Saenredam de afgebeelde werkelijkheid en igermate ‘vervormt’ in tegenspraak met de these van Svetlana Alpers omtrent het opmerkelijke verschil tussen het louter descriptief karakter van de Hollandse schilderkunst en de theatraal-narratieve intentie van de Italiaanse school. Saenredam : beschrijving in vervorming (Schwartz & Bok)

verschenen: Juni 1990, blz. 802

jaargang: 57/09