Herman Simissen

Pius XII en de Endlösung der Judenfrage

Recente bijdragen aan een debat

In het toneelstuk van Rolf Hochhuth, waarvan de verfilming thans heel wat volk lokt, wordt gesuggereerd dat Pius XII ten aanzien van het nationaal-socialisme en de jodenvervolging ‘helemaal niets gedaan heeft’, – hetgeen misschien nog onvergeeflijker is dan ‘meedoen’. Ook andere recente kritiek op ‘de zwijgende paus’ vergeet wat Pius XII, onder meer via diplomatieke weg en hulpacties, effectief gedaan heeft om joden te helpen.

verschenen: Mei 2002, blz. 409

jaargang: 69/05