Ben Wuyts

Plaats en beeld van gehandicapte mensen

in de westerse samenleving: een historische schets

Wat leert een verkenningstocht door de westerse geschiedenis, van de Oudheid tot heden, ons over de denkbeelden van onze voorouders betreffende mensen met een handicap? Door de eeuwen heen waren gehandicapten de dupe van uitstotings- en stigmatiseringsp rocessen. Geleidelijk werden deze processen omgebogen met een belangrijke kentering tegen het einde van de jaren zestig. gehandicapte mensen in westerse samenleving : historische schets

verschenen: Oktober 1989, blz. 17

jaargang: 57/01