Jean-Pierre Rondas

Pleidooi voor de zwakke godsdienstles

Past het huidige levensbeschouwelijke onderwijs nog wel in deze multiculturele en geseculariseerde maatschappij? Recent is het idee ontstaan om een verplicht eenheidsvak ‘levensbeschouwingen, ethiek, filosofie en burgerzin’ (LEF) in te voeren op alle scholen voor lager en secundair onderwijs. Ludo Abicht en Guido Vanheeswijck bepleiten en verdedigen de invoering van LEF omdat het de levensbeschouwelijke en morele gevoeligheid van jongeren kan verfijnen en hen goed kan voorbereiden op een samenleven en samenwerken met andersdenkenden. Jean-Pierre Rondas reageert hierop met een pleidooi voor een ‘zwakke godsdienstles’, waarbij de – gedeklerikaliseerde – katholieke traditie het vertrekpunt blijft en niet alleen wordt ingegaan op zingeving maar ook op verbeelding, naastenliefde, rechtvaardigheidsdrang en twijfel als praktische attitude.

verschenen: April 2012, blz. 318

jaargang: 79/04