Bruno Segers

Pleidooi voor een afscheid van de Moderne God

In haar boek The Case for God toont Karen Armstrong aan dat er in het christendom vaak een wisselwerking is geweest tussen dogmatische en apofatische richtingen. De eerste beklemtoont de waarheid, de geloofsinhoud. De tweede laat meer openheid voor mysterie, stilte en ervaring. Een kerk kan nog moeilijk overtuigen met onbuigzame dogmatische standpunten. Anderzijds zoeken veel mensen – waaronder atheïsten – naar spiritualiteit, vaak in oosterse religies. Een meer apofatische houding met aandacht voor mysterie en spiritualiteit kan misschien de hedendaagse mens opnieuw aanspreken.

verschenen: September 2013, blz. 701

jaargang: 80/08