Richard A. McCormick

Pluralisme in de moraaltheologie

Wat zijn de grenzen van het pluralisme in de moraaltheologie? De auteur onderscheidt verschillende domeinen waarop dit pluralisme effectief bestaat en andere waarop het wenselijk is. Tot slot doet hij een aantal suggesties om te leren omgaan met een ethisch pluralisme. moraaltheologie : pluralisme in –

verschenen: Juli 1990, blz. 867

jaargang: 57/10