Gordon Graham

Pluralisme: zelfbeeld of maatschappelijke werkelijkheid?

Ondanks het wijdverspreide geloof in ethisch pluralisme bestaat er in de huidige tijd een vrij algemene consensus over de te respecteren ethische waarden. Ook het geloof in secularisme en in de ethische neutraliteit van de staat, waaruit de gedachte voortvloeit dat de politiek niet meer hoeft te doen dan publieke diensten te verlenen, behoort tot het zelfbeeld van de moderne westerse maatschappij. Maar dat zelfbeeld is zelfbedrog. Een waarachtig debat over ethische waarden wordt er moeilijk, soms zelfs onmogelijk door gemaakt.

verschenen: Maart 2003, blz. 212

jaargang: 70/03