Gerard J. Adriaansen

Pluriformiteit in de R.K. Kerkprovincie in Nederland

De onlangs gepupliceerde ’tussentijdse balans’ van de commissie pluriformiteit en een paar uitspraken van de kardinaal hebben de auteur ertoe gebracht, zich aan de hand van de documenten af te vragen waar de eigenlijke problemen liggen en of die werkelijk worden aangepakt.

verschenen: September 1975, blz. 972

jaargang: 42/11