Karel Deburchgrave

Polanski’s Chinatown: L’histoire se répète.

Hoe komt een cineast als Polanski er toe een detective-film te maken, een weliswaar populair maar al te vaak stereotiep genre? Omdat het hem gelukt is toch iets nieuws te brengen! Aan de te gemakkelijke flash-backs heeft hij volkomen verzaakt, maar zijn lineair verhaal zit vol dubbele bodems en een originele sfeerschepping. De op zichzelf boeiende detective-story wordt tevens het verhaal van de man die tegen wil en dank bijdroeg tot de ondergang van wie hij wou helpen.

verschenen: Februari 1975, blz. 442

jaargang: 42/05