Leo Geerts

Polemiek en demagogie

De publieke hetze rond de zaak ‘Notaris X’ nam zulke vormen aan dat geen fatsoenlijk mens er nog iets mee te maken wilde hebben en het een welhaast hysterische zaak werd van een beperkt groepje Antwerpse marginalen (M. Grammens). Maar had ze toch ook niet een signaalfunctie? Wees ze ook niet op een bepaalde linkse paranoia die overal (hier ook in het gerecht) rechtse samenzweringen ziet? Was het wel zo verstandig als met dit geval als een testcase wilde gebruiken voor de bescherming van bedreigde kinderen? Refererend aan het boek van Tom Wolfe, Het vreugdevuur der ijdelheden, tracht L. Geerts de zaak open te trekken en in een ruimer maatschappelijk verband te plaatsen. En hij geeft zijn oordeel over het boek dat Paul Koeck over de zaak schreef. polemiek en demagogie : ‘notaris X’ (Wolfe, Tom:: 1990)

verschenen: December 1990, blz. 238

jaargang: 58/03