Frans Denkers

Politie, strafrecht en kerken

Een bijdrage tot sociale integratie

Onveiligheid en criminaliteit staan in Nederland hoog op de publieke agenda. Politie en justitie claimen de regie over de bestrijding daarvan. Onder andere de Kerken worden opgeroepen het noodzakelijke draagvlak te leveren voor een efffefctieve rechtshandhaving: zij zouden normen en waarden moeten inprenten. De auteur betoogt dat de Kerken zich niet voor het karretje van politie en justitie mogen laten spannen. Zij dienen hun eigen identiteit te behouden, want de uitgangspunten van het strafrecht zijn in wezen on-christelijk.

verschenen: November 1994, blz. 867

jaargang: 61/10